Ecobox BDT – perfekt för bad-, disk-, och tvättvatten

Vi har flera modeller av minireningsverk. Ecobox BDT är vårt minsta. Passar utmärkt för enskilda hushåll som behöver rena vattnet men inte har vattentoalett. Det är enkelt och lättskött och tillräckligt litet och smidigt för att enkelt placeras vid villor och fritidshus. 

Nu finns även BDT för större hushåll, principen är densamma, se specifikation på respektive produktblad.

BDT står för bad-, disk-, och tvättvatten och är det naturliga valet för dig som behöver rena vattnet från ditt hushåll men inte har vattentoalett.

Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk – och jämfört med andra tekniker är våra reningsverk mycket effektiva när det gäller att rena biologiska syretärande ämnen i bad-, tvätt- och diskvatten, även kallat BDT. Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk- och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.

I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och ingen markbädd eller infiltration behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.

Verket är enkelt och näst intill underhållslöst. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Ladda ner Produktblad för BDT – Ett hushåll

Ladda ner Produktblad för BDT – Två hushåll

Ladda ner Produktblad för BDT – 3-4 hushåll