Ecobox Bio, 2-4 hushåll

 

Vi erbjuder problemfria helhetslösningar för samfälligheter när det gäller driftsäker och effektiv avloppsrening. Ecobox Bio består egenutvecklade komponentverk som är byggda för att passa allt från ett par hushåll upp till mindre samhällen (1000 personer). Våra reningsverk lever upp till de högsta reningskraven som finns i Sverige vilket minimerar mängden miljöfarliga och hälsovådliga ämnen i mark, sjöar och vattendrag. I vår värld är högkvalitativ avloppsrening enkel och okomplicerad.

Ecobox Bio är robust, fri från kemikalier och har inbyggd bakterierening

Våra minireningsverk har inbyggd bakterierrening vilket gör att den är godkänd i mycket känsliga miljöer, till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområden utifrån smittskyddsaspekten. Ecobox Bio bygger på en pålitlig och smart teknologi utan vare sig kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem. Kontentan blir lägre kostnader och säkrare drift. Vi har lösningen för alla avloppsbehov.

En kontakt för projektering, installation, drift och service

Önskemålen skiljer sig åt mellan olika samfälligheter – ibland vill man sköta det mesta själv och har resurser för både grävning och drift, medan andra vill att någon håller i den röda tråden genom hela avloppsprojektet. Ecotech har certifierade samarbetspartners över hela landet och kan erbjuda en helhetslösning där vi sköter allt från myndighetskontakter till färdig anläggning och fortsatt service och drift. Hör av er till oss så berättar vi gärna mer om vårt unika och omfattande helhetskoncept.

Ladda ner Produktblad för Ecobox Bio 2

Ladda ner Produktblad för Ecobox Bio 3

Ladda ner Produktblad för Ecobox Bio 4