Minireningsverket Ecobox Small – perfekt för ett hushåll

Ecobox Small är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar allt hushållsavlopp (toalett-, bad-, disk- och tvättvatten) utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox Small är att det är ett system som inte behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut. Detta minireningsverk klarar av att rena avloppsvattnet från ett hushåll på 5 personer. Om flera hushåll ska anslutas till samma minireningsverk, så finns vår större modell Ecobox Bio.

Våra minireningsverk är byggda för att passa de flesta markförhållanden och tomtlägen. De har en stor tolerans för inkommande vattenkvaliteter och tål både höga och låga temperaturer utan att reningseffekten försämras nämnvärt. Insidan har inga rörliga delar eller mekanik som kan gå sönder, vilket borgar för flera decenniers livslängd och låga underhållskostnader.

Verket är en hyllning till enkelheten och är ett näst intill underhållslöst föredöme. Den kalibrerar sig själv, binder fosfor och reducerar bakterierna med minst 99,999 %. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.

Vad är ett minireningsverk?

Minireningsverk är en ”paketerad” tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Anläggningarna är framtagna för en hög rening som är mätbar och verifierbar. Alla minireningsverk som säljs i Europa är testade enligt en EU-harmoniserad standard som innebär en 38 veckor lång, strikt uppstyrd testprocess. Detta ger fastighetsägaren en trygghet i att anläggningen verkligen gör det reningsarbete som kan förväntas. Reningsprocessen sker oftast i tre steg – mekanisk, biologis och kemisk – och jämfört med andra tekniker är minireningsverk mycket effektiva när det gäller att rena fosfor och bilogiska syretärande ämnen i bad- och diskvatten, även kallat BOD.

Ersätter gamla reningstekniker

Glöm ålderdomliga reningstekniker som inte längre håller måttet. Det smidiga med Ecobox Small är att alla reningsstegen (mekanisk, biologisk, fosfor samt bakterierening) är integrerade i en och samma behållare.

Du behöver alltså ingen separat trekammarbrunn eller några efterpoleringsteg då allt sker i boxen. Inga kemikalier behövs heller, så du slipper oroa dig för kemikaliepumpar och elektronik som riskerar att krångla. Efter reningsprocessen är vattenkvaliteten fullt jämförbar med badvattnet vid svenska insjöar.

Ecobox tillverkas i Övertorneå för att klara arktiskt klimat

Många kunder väljer våra minireningsverk för att de är tekniskt okomplicerade. Vi tror nämligen inte att någon har avlopp som sin största hobby. Därför har vi satsat på beprövad teknik som står pall för krävande nordiska förhållanden. Resultatet: Reningsverk som jobbar på i det tysta. Dag efter dag. År efter år.

Ladda ner Produktblad för Ecobox Small