ecobox produkter

Ecobox BDT – perfekt för bad-, disk-, och tvättvatten

Minireningsverket Ecobox Small – perfekt för ett hushåll

Ecobox Bio, 2-4 hushåll

Ecobox Modular, upp till 52 eller 75 personer