Vanliga frågor

Varför behöver mitt enskilda avlopp vara godkänt?
Utsläpp av orenat avloppsvatten medför ökad risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag, sjöar och kustvatten.
Det är viktigt att komma ihåg att du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav.
Har du egen dricksvattenbrunn vilket ofta är fallet när man har ett enskilt avlopp är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar och bakterier.

Hjälper ni till med tillstånd?
Ja, vi sköter kontakten med berörd kommun och ordnar med alla papper.

Kan jag nyttja ROT-avdraget för installationen?
Du har rätt till ROT-avdrag som motsvarar 30% av arbetskostnaden.

Vad kostar det att installera ett enskilt avlopp?
Det är många parametrar som spelar in, och för att kunna lämna ett exakt pris så gör vi ett platsbesök för att se vilka förutsättningar det är hos just er.

Hur lång tid i förväg bör man kontakta er för att boka en avloppsinstallation?
Har du fått ett föreläggande från din kommun så har du även fått en slutdatum för när det skall vara åtgärdat.
Att tänka på är att tillståndsprövningen hos kommunen kan ta upp till 10 veckor innan ett färdigt tillstånd har utfärdats.
Så med andra ord är det bra att kontakta oss i god tid så vi hinner med att titta på just era förutsättningar och komma fram till en bra lösning innan tillståndsansökan kan skickas in till kommunen.

Varför skall jag anlita Aludden Entreprenad?
Vi sköter hela processen, vi är er enda kontakt från start till mål!

Vem är det som kommer och gräver hos oss?
Det är vi på Aludden Entreprenad som utför all grävning/installation.
Som sagt, samma kontakt från start till mål! 😉